Arrinera Spółka Akcyjna
KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 142755369
Akcjonariat spółki Arrinera S.A.
Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów
CPAR Limited 3 385 781 65,11% 3 385 781 65,11%
Tomasz Swadkowski 400 000 7,69% 400 000 7,69%
Zdzisław Gdaniec 450 000 8,65% 450 000 8,65%
Pozostali 964 219 18,5% 964 219 18,5%
5 200 000